Sijoittajat

Sijoittajakalenteri 2017

Ahtium Oyj:n taloustiedottamisen aikataulu vuodelle 2017 on seuraava:

19.2.2017 -
21.3.2017

  Suljettu ikkuna
21.3.2017 Tilinpäätöstiedote 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
21.3.2017 Tilintarkastuskertomus 2016
5.4.2017 Vuoden 2016 hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
5.4.2017 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
28.4.2017   Vaatimus saada asia käsiteltäväksi vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa on oltava perillä 28.4.2017 mennessä
15.6.2017 Talvivaaran varsinainen yhtiökokous
16.8.2017 -
14.9.2017
  Suljettu ikkuna
14.9.2017 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2017
14.9.2017 Välitilinpäätös tammi-kesäkuu 2017
14.9.2017 Tilintarkastuskertomus 2017
23.11.2017 Kutsu Talvivaaran ylimääräiseen yhtiökokoukseen