Sijoittajat

Optio-ohjelmat

Oikaisu vuosien 2007 ja 2011 optio-ohjelmien ehtoihin

Alkuvuodesta 2013 toteutetun merkintäetuoikeusannin seurauksena Talvivaaran hallitus vahvisti myös Talvivaaran vuosien 2007 ja 2011 optio-ohjelmiin oikaisut. Optio-oikeuksien 2007C osalta tarkistettu merkintähinta on 0,5110 Englannin puntaa osakkeelta ja optio-oikeuksien 2007C perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrää korotetaan 13 998 600 osakkeella. Optio-oikeuksien 2011B merkintähintaa oikaistaan 0,5935 euroon osakkeelta ja optio-oikeuksien 2011B perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrää korotetaan 9 000 000 osakkeella ja optio-oikeuksien 2011C perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrää korotetaan 9 000 000 osakkeella. Optio-oikeuksien 2007B merkintähinnan oikaisua ja optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määrän korotusta koskevaa päätöstä ei vahvistettu, koska osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B päättyi 31.3.2013.

Oikaisun jälkeen yksi optio-oikeus 2007 C oikeuttaa merkitsemään 7 osaketta hintaan 3.577 GBP (0.511 GBP / osake)

2007 optio-ohjelman yksityiskohdat

Yhtiökokouksen 28.2.2007 tekemän päätöksen mukaisesti yhtiö päätti jakaa vastikkeetta osakeoptioita yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avaintyöntekijöille. Optiot oikeuttavat merkitsemään enintään 6 999 300 yhtiön uutta osaketta yhtiön osakkeen jakamisen (1:70) jälkeen (vuoden 2007 optio-ohjelma). Vuoden 2007 optio-ohjelman ehtojen mukaan yhtiön hallitus päättää osakeoptioiden jakamisesta.

Liikkeellelaskettujen optioiden perusteella merkittävien osakkeiden tuottamat äänet ovat 2,0 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

 

 

 

 

 

 

 Optiot

Optioiden lukumäärä

Option nojalla merkittävien osakkeiden lkm.

Merkintähinta

Merkintäaika alkaa

Merkintäaika päättyy

2007A

2,333,100

1

£2.25

1.4.2010

31.3.2012

2007B

2,333,100

1

£2.625

1.4.2011

31.3.2013

2007C

2,333,100

1

£2.75

1.4.2012

31.3.2014

 

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n optio-oikeuksien 2007 perusteella vuonna 2013 merkityt osakkeet pyritään rekisteröimään ja listaamaan NASDAQ OMX Helsingissä seuraavan aikataulun mukaisesti:

Osakemerkintä

Arvioitu merkintä

Osakkeet listalle

viimeistään

kaupparekisteriin

arviolta

8.2.2013

28.2.2013

1.3.2013

31.3.2013

22.4.2013

23.4.2013

18.4.2013

13.5.2013

14.5.2013

3.6.2013

24.6.2013

25.6.2013

9.8.2013

29.8.2013

30.8.2013

1.11.2013

21.11.2013

22.11.2013

2011 Optio-ohjelman yksityiskohdat

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta (osake).

Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optio-oikeuksien saajalta on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen. Hyväksyessään tarjotut optio-oikeudet vastaanottaja sitoutuu noudattamaan kaikkia lisäehtoja, joita hallitus voi ajoittain asettaa optio-oikeuksien käyttämisen ja hallinnan suhteen.

   

2011 Optio-ohjelman ehdot

 

 

 

 

 

 

 Optiot

Optioiden lukumäärä

Option nojalla merkittävien osakkeiden lkm.

Merkintähinta

Merkintäaika alkaa

Merkintäaika päättyy

2011A

2.500.000

1

Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.—31.3.2011

1.4.2014

31.3.2016

2011B

1.500.000

1

Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.—31.3.2012

1.4.2015

31.3.2017

2011C

1.500.000

1

Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3.—31.3.2013

1.4.2016

31.3.2018

Osakemerkintäpaikka

Osakemerkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj. Kun haluat merkitä osakkeita optioilla, ota yhteyttä Evli help desk -palveluun puhelimitse numeroon (09) 4766 9931 tai sähköpostitse osoitteeseen operations(at)eam.fi, josta toimitetaan sinulle merkintälomake.

Allekirjoitettuasi osakemerkintälomakkeen ja maksettuasi merkintämaksun saamasi maksuohjeen mukaisesti Evli Pankki hoitaa merkintään liittyvät kirjaukset arvo-osuustilillesi, jolloin merkintään käytetyt optiot kirjataan tililtäsi ja tilille kirjataan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n uusia osakkeita.

Merkitty osake ei ole heti pörssissä myytävissä, vaan uudet osakkeet rekisteröidään ensin kaupparekisterissä ja haetaan ns. lisäeränä pörssilistalle. Merkitsijän on tämän vuoksi syytä varautua siihen, että merkitty osake tulee pörssikaupan kohteeksi vasta usean viikon kuluttua osakemerkinnästä.

Osinkoon oikeuttavat sekä muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:llä on oikeus muuttaa kaupparekisteröintipäiviä eikä yhtiö vastaa siitä, jos kyseisinä päivinä rekisteröintiä ei tapahdu.