Sijoittajat

Liputukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa liputusrajat saavuttavista, ylittävistä ja alittavista omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Listayhtiöllä on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Yhtiölle toimitettavat liputusilmoitukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen flaggings(at)ahtium.com.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus 

5.1.2017

 Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

5.1.2017

 Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

4.1.2017

 Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

25.7.2014

 Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

2.8.2013

 Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

16.4.2013

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

16.4.2013

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

12.4.2013

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

25.3.2013

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus

14.2.2013

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen liputusilmoitus

 
Arvopaperimarkkinalain mukaiset liputusilmoitukset

1.8.2011

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

8.4.2011

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

13.12.2010

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus 

4.12.2009

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus 

8.9.2009

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus 

4.6.2009

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus 

3.6.2009

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus 

29.5.2009

Omistukset yhtiössä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus